Kniha téměř o všem, co těší a trápí ženy kolem padesátky

Lenka Kapsová

Padesátka

Čím žijí ženy v období přechodu

2023, Host

Jak se v tomto věku smiřujeme s proměnou vzhledu? Co pro nás ve zralém věku znamená krása? Co s naším tělem dělá vymizení menstruačního cyklu? Jsme stejné jako naše matky? Dokážeme své dospívající děti nechat vyletět z hnízda? Jak vypadá sexuální život po padesátce? Jaký význam má v tomto věku tvořivost či víra? Pečlivě sestavené úryvky z rozhovorů, propojené osobními komentáři a autorčiným vyprávěním, vytvářejí čtivý příspěvek k důležitému, ale často opomíjenému tématu.

Kniha je doplněna pěti delšími rozhovory s odbornicemi, které téma zralého ženství nahlédly prostřednictvím svých oborů — gynekologie, psychoterapie, prožitkového zpívání, víry a sociologie.

O knize

Dva roky jsem vedla rozhovory se svými kamarádkami a vrstevnicemi, abych lépe porozuměla tomu, co prožíváme v období, kdy přicházíme o menstruační cyklus. Do projektu jsem se pustila, když jsem se v této životní fázi sama ocitla. Zajímalo mě, co v tomto období těší a trápí ostatní ženy, jestli vyjdou najevo určitá obecnější témata, a zda má období menopauzy dokonce nějaký hlubší smysl.

Výsledkem těchto rozhovorů je knížka Padesátka. Čím žijí ženy v období přechodu.

Psala jsem ji především pro ženy, kterých se to týká nebo brzy týkat bude. Mile mě však překvapilo, když jsem zjistila, že knížka nachází ohlas i u žen mladších, a dokonce mezi muži, kteří chtějí porozumět tomu, co jejich partnerky v období přechodu prožívají.

Proto jsem založila tento web, který by měl nejen poskytovat informace o knížce, ale také se stát místem pro čtenářské reakce a výměnu zkušeností těch, kdo se o téma přechodu a zralého ženství zajímají.

Obsah knihy podle kapitol

Loučení s cyklem / Stárnutí a krása / Život v partnerství / Dvojí tvář sexuality / Kariéra a generační výměna / V roli dcery — péče o stárnoucí rodiče / Rodičovství a prázdné hnízdo / Nemoc a ubývání sil / Co je ženská spiritualita / Moudrost a pošetilost

Kromě těchto kapitol, které sestávají z tematicky poskládaných úryvků rozhovorů a propojovacího textu autorky, kniha obsahuje pět ucelených rozhovorů s odbornicemi, které na téma zralého ženství pohlížejí z pěti různých perspektiv.

  • gynekoložka Klára Milotová
  • psychiatrička a psychoterapeutka Halka Korcová
  • socioložka Ida Kaiserová
  • farářka Církve Československé husitské Hana Tonzarová
  • terapeutka a lektorka prožitkového zpívání Zuzana Vlčinská

Poděkování

Ráda bych poděkovala organizacím i jednotlivcům, bez kterých by kniha Padesátka nespatřila světlo světa. Můj velký dík patří všem ženám, které mi svěřily svoje příběhy. Dále kamarádkám — profesionálkám svých oborů, které se mnou nahlédly téma ženství v pěti velkých rozhovorech: Kláře Milotové, Halce Korcové, Idě Kaiserové, Haně Tonzarové a Zuzaně Vlčinské. Děkuji nakladatelství Host, které knihu vydalo; grafickému studiu kapitola za její vizuální podobu; prostoru Kampus Hybernská, kde proběhlo uvedení knížky; fotografu Karlu Šusterovi za fotografie z této akce; a Marku Nepožitkovi, který se postaral o vznik tohoto webu.