Lenka Kapsová

Narodila se 16. 7. 1971 v Praze
… tátovi Jiřímu Jandovi, vynálezci a nestorovi českého hi-fi, a mamince Evě, která s dětmi obětavě zůstala doma

Chodila na ZŠ v Křesomyslově ulici s rozšířenou výukou jazyků
… kde zahořela pro angličtinu

Navštěvovala gymnázium Postupická
… kde potkala němčinu a pár skvělých lidí

Studovala anglistiku a bohemistiku na Filosofické fakultě
Univerzity Karlovy       
… kde se zamilovala též do své mateřštiny

Přidala si k tomu na DAMU obor dramatická výchova
… kde kromě pedagogiky trochu přičichla i k divadlu

V roce 1997 se vdala za muzikanta a muzikologa Václava Kapsu
… což bylo to nejlepší životní rozhodnutí

Mezi roky 1999 a 2004 porodila tři děti
… čímž v mnoha ohledech dospěla


 • Celou tu dobu učila angličtinu — dlouhá léta doma, pár let v jazykové škole Akcent International House.
   
 • Překládala a tlumočila pro Divadlo Archa, DAMU, Komorní činohru, Státní zdravotní ústav, AV Media, Mezinárodní letní školu staré hudby Valtice, Kabinet hudební historie AV ČR, časopis Tvořivá dramatika, NIPOS-Artama a další organizace.
   
 • Překlady divadelních her: Martin McDonagh: Kráska z Leenane; David Mamet: A požehnal pluhu jeho; Paula Vogel: Jak jsem se učila řídit; Malá vánoční cesta domů; Neslušní.
   
 • Překlady beletrie: DeSales Harrison: Okem vrány; Ta-Nehisi Coates: Ten, který tančí s vodou; Samantha Shannon — Kostičas, Vidořád, A zrodí se píseň, Když spadne maska, Převorství u pomerančovníku (nakladatelství HOST) a další.
   
 • Překlady non-fiction: Angelo Volandes: Umění rozhovoru o konci života; Earl A. Grolman: Slon v pokoji — o truchlení pro dospívající; Kristin Meekhof, James Windell: Knížka pro vdovy; Lawrence J. Schneiderman: Obejmi svou smrtelnost (nakladatelství Cesta domů) a další.
   
 • Od roku 2014  píše jazykové sloupky do rubriky Ztraceni v překladu – příloha Orientace Lidových novin.
   
 • Od roku 2019 učí angličtinu na Waldorfském lyceu v Praze.
   
 • Posledních pár let se noří do témat spojených s obdobím přechodu, ženstvím, mužstvím a dobrým stárnutím.